maandag, december 18, 2006

Drieduizend inwoners geven mening over sociale dienstverlening

In de week van 18 tot 22 december ontvangen 3.000 Evergemnaren een vragenlijst in de bus over welzijn en sociale dienstverlening. Het gemeente- en OCMWbestuur willen het sociaal beleid (nog) beter op de behoeften van de inwoners afstemmen.


Tegen eind 2007 wil het gemeente- en OCMWbestuur een lokaal sociaal beleidsplan voor de jaren 2008-2013 opstellen. Een plan dat afgestemd is op de behoeften van de Evergemse bevolking. Vandaar dat 3.000 inwoners in december een vragenlijst ontvangen om de noden en de behoeften na te gaan. De vragenlijst werd opgesteld in samenwerking met de Universiteit Gent.

Met dit bevolkingsonderzoek wil men te weten komen of de inwoners de sociale hulp- en dienstverlening in Evergem kennen. Als men niet weet dat iets bestaat, kan men er ook geen gebruik van maken. Voorts wil men peilen of men ooit reeds een beroep heeft gedaan op een of andere organisatie. En tenslotte wil men weten of men hierover tevreden is of niet.

Het gemeente- en het OCMWbestuur willen ook de samenwerking tussen de verschillende diensten en organisaties die zich inzetten voor het welzijn van de Evergemnaar verbeteren. Daartoe is er een denktank opgericht: Platform Lokaal Sociaal Beleid. Dit platform is reeds meerdere malen bijeengekomen en bestaat uit een twintigtal geïnteresseerde lokale organisaties werkzaam in de sociale dienstverlening. Dus naast de inwoners praten ook de organisaties mee. Participatie, samenwerking en afstemming tussen de verschillende lokale welzijnsorganisaties zijn in dit hele verhaal immers heel belangrijk. Met de resultaten in de hand kan het gemeente- en OCMWbestuur de sociale dienstverlening verbeteren en meer toegankelijk, klantgericht maken. De bedoeling is dat elke burger vlot zijn weg vindt.

In 2005 werd het demografisch en socio-economisch profiel van de Evergemse bevolking onderzocht. Hoe zit het met bevolkingsgroei, migratie, aantal gezinnen, vergrijzing, werkloosheid, werkgelegenheid, kansarmoede, woningen… in Evergem?

Al deze cijfers staan in een basisnota die men vindt op www.evergem.be/lokaalsociaalbeleid. Ook het actieplan met de timing en alle afspraken kan men er downloaden.Informatie- Dienst Maatschappelijke Zaken, Pieter Sellenslagh, - OCMW, secretaris, Luc Van Vynckt, Sleidinge-Dorp 54, 9940 Evergem, tel. 09 358 77 77, fax 09 357 74 31, luc.vanvynckt@ocmw.evergem.be, www.ocmwevergem.be

Ook onze instelling werkte reeds mee aan het Platform Lokaal Sociaal Beleid

Geen opmerkingen: