woensdag, augustus 22, 2012

patiëntenrechten

Op 26 september 2012 kan U naar een studievoormiddag met als titel: "10 jaar patiëntenrechten. Reden tot feesten?".

Vlaams Patiëntenplatform
In 2012 bestaat de wet patiëntenrechten tien jaar! Ervaringen
van patiënten leren dat patiëntenrechten nog steeds niet
goed gekend zijn, noch bij patiënten, noch bij zorgverstrekkers.
Bovendien kent de wet ook heel wat knelpunten waardoor
patiënten hun rechten niet kunnen uitoefenen. Het Vlaams
Patiëntenplatform vzw evalueerde de wet op basis van patiëntenervaringen.
Tijdens deze studiedag bekijken we ook drie patiëntenrechten
van nabij. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit binnen- en
buitenland geven we aan hoe patiënten meer betrokken kunnen
worden bij hun zorg en samen met hun beroepsbeoefenaar
kunnen streven naar voor hen de beste zorg op maat.
Meer over deze studiedag kan U hier lezen. 

Geen opmerkingen: