woensdag, augustus 08, 2012

artikel uit Nederland: meer ambulante zorg is nodig...

De invoering van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) en de Wet forensische zorg Wfz) zal in de ggz vanaf 2013 zorgen voor een sterk verhoogde toestroom van patiënten met ernstige psychische aandoeningen. Om die toestroom op te vangen zal niet alleen een nieuw zorgaanbod moeten worden ontwikkeld. Gezien de bezuinigingen zal de ggz ook keuzes moeten maken en zich meer moeten richten op ambulante zorg. Het aantal (F)ACT-teams moet sterk worden uitgebreid. Het hele artikel kan U hier lezen.

Geen opmerkingen: