vrijdag, augustus 17, 2012

Ambulantisering in de Geestelijke Gezondheidszorg

Studiedag Nederland. Als we ver vooruit willen kijken dan hebben we het nu reeds over 3 februari volgend jaar. Dan organiseren het Trimbos-instituut, GGZ Nederland en ZonMw hun jaarlijkse GGZ Kennisdag rond een actueel thema en deze keer zal het over ambulantisering gaan.
Alvast volgende onderwerpen komen aan bod:
  • Hoe kan ambulantisering bijdragen aan goede zorg voor de patiënt.
  • Wat zijn tot nu toe de behaalde resultaten van ambulantisering.
  • Wat zeggen de feiten en cijfers. Hoe kunnen mantelzorg en zelfmanagement worden versterkt.
  • Wat is de rol van de eerste lijn.
  • Welke oplossingen biedt e-mental health.
  • Hoe kunnen FACT teams efficiënter worden ingezet.
  • Met welke partijen moet een sluitend zorgsysteem worden opgebouwd. 

Geen opmerkingen: