donderdag, april 09, 2009

Opgesloten illegaal krijgt betere psychiatrische hulp

In De Standaard van vandaag kan U lezen dat een aantal psychiatrische centra, waaronder PC Sleidinge een samenwerkingscontract tekenen met één van de zes gesloten asielcentra in ons land. U kan hieronder een deel van het artikel lezen.

In 2008 pleegden twee illegalen in de gesloten asielcentra zelfmoord, uit wanhoop of omdat ze met psychische problemen kampten. In alle jaren daarvoor pleegde maar één illegaal zelfmoord. Is het toeval of gaat het om een onrustwekkende trend die iets zegt over de leefomstandigheden in de gesloten centra? De Dienst Vreemdelingenzaken ontkent dat er een probleem is. Maar ze gaat alvast beter samenwerken met de psychiatrische ziekenhuizen.

Als een illegaal in een van de gesloten asielcentra met zware psychiatrische problemen kampt, dan moet hij binnen 24 uur in een psychiatrisch ziekenhuis kunnen worden opgevangen. Dat ziekenhuis zal een vraag voor opvang feitelijk niet meer kunnen weigeren, ook al heeft het bedden te kort. Dat blijkt uit een contractuele samenwerking tussen de zes gesloten asielcentra in ons land en enkele psychiatrische ziekenhuizen, waarover nog wordt onderhandeld.

In de gesloten centra worden jaarlijks 8.000 illegalen opgesloten. Er werken wel psychologen, maar die zijn niet opgeleid om illegalen met zware psychiatrische problemen te begeleiden. Zo zijn er anders veel: in de centra zitten vaak illegalen die moeten worden gerepatrieerd. Hun situatie is uitzichtloos, waardoor ze vaak in een zware depressie vervallen. Ze hebben zelfmoordneigingen, verminken zichzelf of hallucineren.

Niet alle psychiatrische ziekenhuizen staan te springen om die illegalen op te nemen. Ze hebben geen plaats, weten niet hoe ze met hen moeten omgaan, kunnen het cultureel verschil niet overbruggen en worden er vaak ook niet voor vergoed.

'Er wordt nu met enkele psychiatrische ziekenhuizen overlegd om een beperkt aantal plaatsen gegarandeerd vrij te houden voor illegalen', zegt Katrien Jansseune van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze beseft dat dat geen evidente vraag is, omdat veel Belgische patiënten nu al geen plaats vinden in de psychiatrie. Maar de ziekenhuizen met wie wordt onderhandeld, werken laagdrempelig en hebben al ervaring met de opvang van illegalen.

'Ik vermoed ook niet dat de vraag naar opvang nu groter zal worden', zegt Roel De Cuyper, de directeur van het Psychiatrisch Centrum Sleidinge, dat zal samenwerken met het gesloten centrum van Brugge. 'Jaarlijks gaat het om zo'n twintig gevallen. Die vangen we nu ook al op. Alleen gebeurde dat tot nu toe ad hoc.'

De samenwerking moet evengoed voorkomen dat illegalen onnodig in de psychiatrie belanden. 'Er zijn illegalen die doen alsof ze psychiatrische problemen hebben of labiel zijn, in de hoop naar een psychiatrisch ziekenhuis te worden gestuurd en zo niet te worden gerepatrieerd. Psychiaters kunnen hen beter screenen', zegt Jansseune.

Wie toch in de psychiatrie belandt, zal voortaan ook veel beter worden opgevolgd. 'Onze teams kunnen de gesloten centra tips geven: hoe ze de illegalen moeten begeleiden en welke attitude ze moeten aannemen als ze naar het centrum terugkeren', zegt De Cuyper. 'We kunnen de dokters van het gesloten centrum ook advies geven over medicatie.'

Jansseune: 'De psychiatrische ziekenhuizen kunnen de centra ook adviseren of iemand in staat is om te worden gerepatrieerd en hen helpen zoeken naar een geschikte opvang in het land van herkomst, zodat de illegaal niet aan zijn lot wordt overgelaten.'

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, dat de onmenselijke toestanden in de gesloten centra al langer aanklaagt, spreekt over 'een stap in de goede richting', maar blijft vragen dat élke illegaal wordt gescreend vooraleer hij in een gesloten centrum wordt opgenomen. Dat moet ook door een onafhankelijke specialist gebeuren.

'Elk gesloten centrum heeft wel zijn eigen arts, maar die behoort tot de directie. Haar taak is in de eerste plaats om de illegalen terug te sturen naar hun land van herkomst, omdat zij de cijfers moet halen. Zo zien we dat zij nogal snel een “fit to fly, afleveren. Een onafhankelijke bron zou hier beter over kunnen oordelen', aldus Vluchtelingenwerk.

Geen opmerkingen: