woensdag, september 30, 2009

soepverkoop op jaarmarkt Sleidinge

Op maandag 5 oktober zal U op de jaarmarkt van Sleidinge aan de stand van Kiosk en Onderlinge Hulp Sleidinge soep kunnen kopen. De opbrengst gaat naar Sosame in Oost-Kongo. Sosame is een een kleinschalig initiatief voor geestelijke gezondheidszorg in Bukavu. (Oost-Kongo). Mensen die psychisch lijden of een psychische stoornis hebben kunnen in dit centrum terecht. Gewone geesteszieken ontvangen er zorg, maar ook zwaar getraumatiseerde slachtoffers van seksueel geweld worden er begeleid en ex-kindsoldaten krijgen er de nodige omkadering.

Mensen van Onderlinge Hulp Sleidinge en ook personeelsleden en patiënten van het psychiatrisch centrum sleidinge willen solidariteit tonen met de psychiatrische patiënten van deze instelling in Oost-Kongo

Geen opmerkingen: