dinsdag, december 15, 2009

overlegplatform

Woensdagavond is er een nieuwe bijeenkomst tussen buurtbewoners en personeelsleden van het psychiatrisch centrum.
Op de agenda staat ondermeer de voorstelling van afdeling Teplice en ook een voorstelling van het fotoproject dat als werktitel Geest heeft meegekregen. Buurtbewoners werden uitgenodigd om trouwfoto's die werden genomen in de tuin van onze instelling binnen te brengen. We bereiden een tentoonstelling voor. Maar dit project houdt veel meer in. Wil u meer weten? Kom gerust langs... op woensdagavond 16december om 20.00u in de polyvalente zaal, Weststraat 135.

Geen opmerkingen: