dinsdag, februari 27, 2007

Psychiatrie in België: onderzoek

In samenwerking met Uilenspiegel (een vereniging voor psychiatrische patiënten) voert Testaankoop momenteel een onderzoek naar de ervaringen van personen die behandeld werden of worden voor hun psychische/emotionele problemen.

Ze willen peilen naar de tevredenheid met de aangeboden dienstverlening en de doeltreffendheid van de behandeling (dit zowel in een ziekenhuis, een andere instelling, een centrum voor geestelijke gezondheid, een privé-praktijk van een psychiater of psycholoog,...)

Einde 2007 zullen de resultaten worden gepubliceerd in Test Gezondheid en gecommuniceerd naar de media, de politieke instanties en de zorginstellingen.

Geen opmerkingen: