woensdag, februari 07, 2007

De KLant Is Koning (Klik)

De Klik is een ontmoetingshuis voor mensen met psychosociale problemen.

Wie geregeld aan de Hundelgemsesteenweg passeert, heeft het bord ter hoogte van huisnummer 270 ongetwijfeld al zien staan. De KLIK is een ontmoetingshuis voor mensen met psychosociale problemen. Zij kunnen er op dinsdag en woensdag terecht voor een gezellige babbel en tal van activiteiten. Het gaat om een initiatief van Psychiatrisch Centrum Caritas en beschut wonen De Nieuwe Horizon.

De klanten van De KLIK zijn vooral mensen uit de geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn niet meer in behandeling maar ondervinden toch wat problemen om hun vrije tijd op een zinvolle en aangename manier in te vullen. “Onze klanten hebben nood aan contact. Door omstandigheden gaat de stap naar de maatschappij tijdelijk iets moeilijker”, weet Magda Fouquaert “Veel alleenstaanden voelen zich bijvoorbeeld eenzaam. Ze gaan af en toe op gesprek, in de geestelijke gezondheidszorg of zitten in een project voor beschut wonen. Deze mensen functioneren op alle vlakken goed maar gaan niet graag alleen ergens naartoe. Wij bieden hen een aangename vrijetijdsinvulling, en vormen zo een brug naar de samenleving.”
Intussen is De KLIK uitgegroeid tot een gezellige ontmoetingsplaats. De alcoholvrije formule doet het uitstekend, er heerst altijd een goede sfeer. “We kunnen al een aantal mensen tot onze vaste klanten rekenen. Overigens komen ook familieleden, vrienden en kennissen af en toe mee. Wel merken we dat ons publiek altijd varieert. Mensen komen hier een tijdje en vinden nadien gemakkelijk de weg naar een andere vrijetijdsbesteding. Er worden ook meer en meer koppeltjes gevormd, vriendschapsrelaties opgebouwd, enz.", merkt verantwoordelijke Fouquaert tevreden op.

Het ontmoetingscentrum vult duidelijk voor een stuk de leemte in die volgt op het ontslag uit een instelling voor geestelijke gezondheidszorg "Er is in feite weinig nazorg. Via De KLIK leren ze wat ‘sterker’ worden. Anders dan in bet begin kunnen hier nu ook mensen terecht die nog wel zijn opgenomen maar binnenkort ontslagen zullen worden. Ook de bewoners van verzorgingstehuis “de Wadi”, het nieuwe psychiatrische verzorgingscentrum in de Poelstraat, zijn welkom”, legt ze uit.

De Klik kan je wat betreft werking naast Poco Loco plaatsen. We denken dat het een goede zaak is om zoveel mogelijk kleine plaatselijke initiatieven op dit vlak te zien ontstaan, liefst met een band naar de plaatselijke gemeenschap zodat integratie gestimuleerd wordt.

Ontmoetingscentrum De Klik, Hundelgemsesteenweg 270, contactpersoon Magda Fouquaert, tel. 09 252 16 45 of 09 210 47 70, e-mail mailto:magda.fouquaert@pccaritas.zvi.org?subject=Klik, open op dinsdag & donderdag van 16 tot 21 uur

Geen opmerkingen: