vrijdag, februari 23, 2007

Nederlandse vereniging geeft info aan werknemers met psychische problemen

We denken dat niet alles wat op deze website staat ook geldig is voor België omdat de wetgeving rond sociale voorzieningen toch wel wat verschillend is maar het is wel boeiend om lezen op welke manier je best over je opname in een psychiatrische instelling kan praten als je solliciteert.
Het is duidelijk dat heel wat ex-psychiatrische patiënten gediscrimineerd worden en een website als deze kan wat meer houvast bieden om toch een job te vinden.

Met de nieuwe website http://www.werkenpsyche.nl/ geeft Stichting Pandora voorlichting aan werknemers en werkgevers. In het doolhof aan regels op het gebied van werk en sociale zekerheid weten mensen met psychische of psychiatrische problemen zich met moeite een weg te banen.
Er is bij mensen met psychische en psychiatrische problemen en grote behoefte aan gerichte informatie en praktische ondersteuning op het gebied van werk, re-integratie, uitkering en solliciteren. Dit blijkt uit vragen aan de Helpdesk en de Depressielijn van Stichting Pandora en uit de contacten met bijna honderd vrijwillige medewerkers.

Daarnaast is een juiste houding en tijdig ingrijpen van de werkgever van belang voor alle betrokkenen. Stichting Pandora heeft daarom project De Hoofdzaak opgezet, waarvoor sinds kort een nieuwe website in de lucht is: www.werkenpsyche.nl

'Werknemers die om psychische redenen verzuimen, hebben tegenwoordig zelf een grote verantwoordelijkheid', zo stelt Anneke Huson, beleidsmedewerker van Stichting Pandora. 'Zij worden geacht actief een aantal stappen te zetten om zo snel mogelijk terug te keren naar het werk. Terwijl mensen met psychische problemen vaak juist extra moeite hebben om het heft in eigen handen te nemen. Daarnaast hebben ze vaak onvoldoende kennis van wet- en regelgeving, van de eigen mogelijkheden en van de beschikbare ondersteuning op het gebied van verzuim en re-integratie.'

Project De Hoofdzaak heeft twee hoofdactiviteiten: het geven van informatie en ondersteuning aan mensen met psychische en psychiatrische problemen, en voorlichting aan werkgevers, leidinggevenden, arboprofessionals en behandelaars. Op de website is allerhande informatie te vinden.'Het is voor alle partijen van belang dat werkgevers goed zorgen voor hun medewerkers', vertelt Huson verder. 'Wij geven daarom ook aantal handvatten waardoor werkgevers eerder psychische problemen kunnen signaleren en daarmee ziekteverzuim kunnen voorkomen.

Stichting Pandora zet zich al meer dan veertig jaar in voor iedereen met psychische problemen. Eén van de speerpunten van Stichting Pandora is de verbetering van de arbeidsmarktpositie van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Project De Hoofdzaak wordt gefinancierd door Stichting Instituut GAK (SIG) en de Commissie het Werkend Perspectief (CWP).

Laten we hopen dat er binnenkort ook een Belgische website komt die info verzamelt rond werk en geestelijke gezondheid.

Geen opmerkingen: