zondag, november 25, 2012

werk zoeken met cliënten die lang afhankelijk zijn geweest van hulp in geestelijke gezondheidszorg

IPS, individuele plaatsing en steun, is een model voor arbeidsbegeleiding waarbij werk wordt gezocht voor cliënten die langdurig afhankelijk zijn geweest van hulp in geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om betaald werk.Kenmerkend en onderscheidend aan  IPS is onder andere:  de focus ligt op regulier betaald werk;  er

wordt  snel en gericht  gezocht naar werk met een minimum aan voorafgaande assessment en voorbereiding; eventuele training  gebeurt bij voorkeur na de plaatsing op het  werk; arbeidsbegeleiding en  de zorg worden geïntegreerd.

De resultaten van een onderzoek in Nederland kan U hier lezen.
De hoofdanalyse wijst uit dat de deelnemers in de IPS groep significant vaker werk vinden (44%) dan de deelnemers uit de vergelijkingsgroep (25%). Sensitiviteitsanalyses wijzen in dezelfde richting. Als bijvoorbeeld rekening gehouden wordt met de mogelijke invloed van psychische gezondheid en locatie, blijft IPS effectiever dan reguliere arbeidsbegeleiding

Geen opmerkingen: