woensdag, november 21, 2012

samen aan tafel...

Gisterenmiddag in het Deltahuis, Gent. Ik ben nog wat te vroeg voor de vergadering en zoek nog wat gegevens op over de vorige bijeenkomst. Een groepje enthousiaste mensen zal elkaar straks weer ontmoeten. We zijn van zeer verscheiden oorsprong maar werken aan hetzelfde doel, de re-integratie van mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. Het gaat om eerherstel. We willen hen die aan de kant werden gezet omwille van psychische moeilijkheden, terug hun plaats laten innemen. Ze hebben net als elk van ons recht op een woonplaats, weg uit een ziekenhuisbed.

Caren (beschut wonen Deltawonen) heeft koffie gezet voor ons. Ze zal in de loop van de bijeenkomst vertellen over een bewoner die meedoet aan de studiedag. Jozef (buurtbewoner Sleidinge) komt binnen met Gino (cliënt). Ze hebben onderweg in de auto afgesproken aan een klein projectje te werken, een filmpje waarin Gino zal aangeven op welke plaatsen in de stad hij zich op zijn gemak voelt, "niches" worden het ook genoemd. Gino zal ook tijdens de vergadering wat over zichzelf vertellen en originele ideeën aanbrengen. We zitten samen om een studiedag rond kwartier maken voor te bereiden. Steven (straathoekwerk) zal de zaal reserveren. Kristel (Deltawonen) heeft het over een feest op het Fratersplein midden december. Het zou goed zijn mochten we al vooraankondigingen kunnen doen van onze studiedag. We kiezen voor een datum in mei volgend jaar. Guy (buurtbewoner Sleidinge) wil graag al weten wat van hem gevraagd wordt. Hij vindt dat we nog meer sprekers moeten hebben. Steven heeft nog voorstellen. Het wordt een aangenaam gesprek waarop ideeën over en weer gaan. We kunnen ervaringsdeskundigen uit de Wed vragen mee te doen. Peter (mobil team) vraagt het aan zijn collega Jochen die verantwoordelijk is voor de werking rond ervaringsdeskundigen. Rik (directie psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge) denkt mee over de praktische kant van de organisatie.

Ik kijk af en toe eens rond tijdens deze vergadering en ben trots op de grote verscheidenheid aan mensen die rond deze tafel zit. Daar is het ons nu net om te doen toch, mensen van allerlei groepen en meningen en ingesteldheden samen te brengen. We kijken er nu al naar uit om ook U te ontmoeten, op onze studiedag. U kan de voorbereidingen alvast hier op deze blog verder blijven volgen...

1 opmerking:

Kristel Van raemdonck zei

Wat je hier schrijft kan ik alleen maar beamen!

vriendelijke groeten,

Kristel (Delta Wonen)