vrijdag, oktober 21, 2011

recht op woonst

Gisteren hebben personeelsleden van Rehab2 hun afdeling voorgesteld aan de collega's van andere afdelingen. Onderstaande zin is een citaat:

"De laatste tijd zijn we op onze afdeling echt meer en meer overtuigd geraakt van het belang van een woning. We zien het als een basisrecht. Iets dat essentieel is en noodzakelijk om hen niet nodeloos lang in de rol van patiënt vast te houden. Langdurig verblijf in een ziekenbed zonder het recht buiten de instelling te wonen zorgt ervoor dat iemand zich helemaal zal identificeren met de ziekte. Een langdurige opname kan ervoor zorgen dat de patiënt zich alleen nog maar patiënt kan voelen en geen andere identiteiten meer heeft.
Aangezien het niet meer uit te maken is wat oorzaak is of gevolg wat betreft de praktische problemen en de ziektebeelden, starten we met een tweesporen-werking. De twee sporen: praktische hulp bij het zoeken naar woonst en praten over de achterliggende problematiek, vullen elkaar aan.

Geen opmerkingen: