donderdag, december 20, 2007

Psychiatrisch centrum krijgt steun voor hulp aan jeugdzorg

Op vraag van Vlaams minister van Welzijn Steven Vanackere (CD&V) kent de Vlaamse regering ruim 280.000 euro toe aan Psychiatrisch Centrum Sleidinge (PCS). Met die centen kan die instelling voor geestelijke gezondheidszorg een jaar haar project voortzetten waarmee ze onder de noemer outreaching steun verleent aan de bijzondere jeugdzorg.PCS heeft een grote ervaring in de opvang, behandeling en begeleiding van jongeren die met ernstige psychische of psychiatrische problemen kampen, gedragsproblemen vertonen of drugs gebruiken.Daarvoor werd een jaar geleden in die instelling een speciale eenheid gerealiseerd. Daar kunnen jongeren van 14 tot 20jaar die in een crisissituatie zitten, worden opgevangen. Vaak is hun opvoedingssituatie problematisch of pleegden ze een misdrijf. Met een beperkte, maar intensieve behandeling worden de jongeren klaargestoomd om opnieuw te kunnen functioneren in de maatschappij.PCS biedt op die manier ondersteuning aan de gemeenschapsinstellingen en private voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg in de regio Gent-Eeklo. (ivh)

Geen opmerkingen: