dinsdag, december 04, 2007

Morgenavond is er Overlegplatform

Morgen om 20.00u komen buurtbewoners en personeelsleden van het psychiatrisch centrum samen om te overleggen, maar ook om info te krijgen over de werking van twee afdelingen van de instelling.

Gewoontegetrouw overlopen we eerst de binnengekomen meldingen uit de buurt. Deze worden uitgebreid besproken en we proberen telkens een analyse te maken van de cijfers. Zijn er meer meldingen dan anders? Zijn het steeds dezelfde melders?....

De afdelingen Varekai (pas opgerichte jongerenafdeling) en Dubbeldiagnose (psychose en druggebruik) vertellen over het dagelijks gebeuren op de afdeling. De nadruk bij de uiteenzetting ligt op het praktisch werk en minder op de theorie.

Nog even ook een stand van zaken over het uurtje uitzending op Radio Klara op 26 december.

Er is vanuit de gemeente een uitnodiging om deel te nemen aan de anti-zwerfvuilactie in maart 2008.

Op 25 januari verzorgt het overlegplatform een workshop op de studiedag "de patiënt als burger" in Duffel.

U bent van harte welkom morgenavond in het psychiatrisch centrum om mee te denken, mee te organiseren, of gewoon te komen luisteren.

Geen opmerkingen: