zondag, januari 20, 2013

Bezoek aan Doortje Kal in Utrecht

"Het is koud op de ochtend van het vertrek naar Utrecht. De sneeuw die enkele dagen geleden viel heeft op sommige plaatsen een harde ondergrond gevormd. We, patiënten, ex-patiënten, personeelsleden en buurtbewoners, maken ons op voor een tocht van meer dan twee uur. 
We worden zeer gastvrij ontvangen aan de faculteit Maatschappij en Recht (Hogeschool Utrecht) op de Heidelberglaan. Doortje laat eerst elk van ons aan het woord vooraleer ze zelf begint te praten over kwartier maken." Op deze manier opent het verslag van ons bezoek aan Doortje Kal. Ik beluister nu het interview en schrijf alles netjes neer voor de papieren Kiosk. Het is uitkijken naar een hernieuwde kennismaking met haar op de studiedag van dinsdag 7 mei in De Centrale te Gent

 
"Er is een verschil is tussen “herstel” en “kwartier maken”. Herstel is het versterken van de eigen kracht van bewoners, patiënten. Een andere term daarvoor is empowerment. Je kan dit doen door samen met hen naar buiten te gaan, hen meer verantwoordelijkheid geven enz. Bij kwartier maken gaat het dan weer over hoe de samenleving, de buitenwereld betrokken kan raken bij mensen die  een bepaalde kwetsbaarheid hebben of een psychiatrische achtergrond hebben. Ik vind dat jullie goed bezig zijn met jullie cliënten of patiënten. Vooral jullie gedichtenparcours vind ik heel erg kwartier maken. Jullie maken mensen die in een instelling weggestoken zitten of in beschut wonen verblijven heel zichtbaar. Jullie geven aan dat ze niet zo makkelijk hun weg in de samenleving vinden, maar je maakt vooral hun verlangen om erbij te horen zeer zichtbaar. Kwartier maken heeft als aangrijpingspunt de samenleving maar je kan dit kwartier maken alleen maar doen door het samen te doen met de mensen die het aangaat; de mensen met een psychiatrische achtergrond en dat doen jullie zeker met het gedichtenparcours " (Doortje Kal tijdens het interview met Kiosk op donderdag 17 januari 2013)

Geen opmerkingen: