zondag, januari 13, 2013

armoede en psychiatrie

een citaat van Doortje Kal:
"In het proces van psychiatrische patiënt naar burger is het kunnen beschikken over voldoende inkomen essentieel. Integreren oftewel maatschappelijke deelname kost geld. Het overgrote deel van de mensen met chronisch psychiatrische problematiek komt in dat opzicht tekort."

Geen opmerkingen: