woensdag, juni 06, 2012

Oproep aan Sleidingenaars

In het voorjaar van volgend jaar willen we een studiedag organiseren rond psychische problematiek en buurtwerk.

Steeds meer wordt voor de psychiatrie de nadruk gelegd op vermaatschappelijking. Mensen met een psychische problematiek die vaak ook opnames in een psychiatrische instelling hebben gekend wil men meer kansen geven om zich te integreren. Hulpverleners zien dit steeds meer als een deel van hun werk.
Wat betekent dit voor een buurt, voor de buurtbewoners? Moeten zij meer info krijgen over ziektebeelden? Hebben ze ook hulp nodig om de integratie met mensen die zich soms wat vreemd kunnen gedragen makkelijker te laten verlopen? Is er angst bij buurtbewoners voor mensen met een psychische problematiek?

Campus Sleidinge werkt al jaren rond deze problematiek aan de hand van een meldpunt en een driemaandelijkse bijeenkomst met buurtbewoners. Wij willen dit uniek Slens buurtwerk voorstellen aan anderen en zijn op zoek naar buurtbewoners die willen meewerken rond deze studiedag.