woensdag, juni 06, 2012

In Sad Cages

Een driedaagse rond depressie op één van de meest hippe plaatsen in Gent, namelijk Dok. Dit spreekt tot de verbeelding.
Een theatervoorstelling, getuigenissen, een tentoonstelling en dit alles rond het thema depressie en zelfdoding. De organisatoren willen het taboe in vraag stellen.
Het evenement gaat door op vrijdag 22 juni, zaterdag 23 juni en zondag 24 juni 2012.
U kan het hele programma nalezen op insadcages.
DOK kan U vinden op de splitsing Koopvaardijlaan/Afrikalaan in Gent