woensdag, juni 06, 2012

Betlehem in Brugge

Een bericht dat ons laat heeft bereikt maar zeer de moeite waard gaat over het Betlehemproject in Brugge. Het bisdom Brugge maakte een inventaris op van het kerkelijk patrimonium om na te gaan waar zich mogelijkheden voordeden om plaatsen te laten verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Meer over dit project in Brugge leest U hier

Betlehem wil dus eigenaars van niet gebruikte gebouwen van de kerk aanmoedigen om die ter beschikking te stellen van sociale verhuurkantoren. Op die manier kunnen mensen worden gehuisvest die het sociaal en maatschappelijk moeilijk hebben.

Meer hierover leest U hier