vrijdag, oktober 03, 2008

drankautomaten...

Nogal wat patiënten komen in opname naar aanleiding van een verslavingsproblematiek en dan nog vaak met een alcoholverslaving. In de buurt van de instelling bevinden zich een aantal drankautomaten met ondermeer alcoholhoudende dranken.

Het psychiatrisch centrum Sleidinge ligt midden in een woonbuurt. Bijna alle omringende winkels hebben drankautomaten waarin ook alcoholhoudende dranken aanwezig zijn. Dit zorgt ervoor dat alcohol zeer aanwezig is in het straatbeeld en op een al te laagdrempelige manier voor mensen die toch al veel inspanningen moeten doen om geen alcohol te drinken. Vanuit de instelling zijn er al een aantal gesprekken geweest met handelaars en ook het gemeentebestuur beseft het probleem. Vorige maand was er een bijeenkomst van het ALE. Dit is het adviesorgaan voor de lokale ekonomie. De hoop was dat er vanuit dit orgaan een advies zou komen om de alcoholhoudende dranken uit de automaten te halen, maar dit advies kwam er niet. Burgemeester en schepenen waren hierover zeer ontgoocheld, maar zijn niet geneigd tegen dit advies in te gaan. Bij burgemeester en schepenen is er zeker de wil om alcohol in automaten te laten stopzetten. Er is federaal een wetsontwerp in de maak waarbij het zou verboden worden om aan –16 jarigen alcohol te verkopen, hierdoor zou het niet meer mogelijk zijn om alcoholhoudende dranken in automaten te verkopen.

Ondertussen worden de besprekingen verder gezet. Er komt nog een overleg met de handelaars en er zal ook binnen de gemeenteraad worden gepraat. Blijkt dat het verbod op alcohol in automaten op dit moment juridisch niet kan worden afgedwongen.

Tijdens het overlegplatform van vorige woensdag kwam dit punt ook ter sprake. Er ontstond een gesprek tussen buurtbewoners onderling over de drankautomaten. Sommige buurtbewoners vinden dat de al te gemakkelijke bereikbaarheid van alcohol in de buurt van patiënten die er een probleem mee hebben niet kan. Een handelaar vindt dat het probleem best meevalt en dat er ook problemen zijn rond alcohol door patiënten die binnen in de winkel alcohol aankopen. Daar wordt dan weer tegenover gesteld dat een winkelier toch een grotere vorm van controle heeft over wat er in zijn winkel wordt verkocht in tegenstelling tot de verkoop in drankautomaten. De meningen blijven verdeeld over dit onderwerp.

Geen opmerkingen: