vrijdag, maart 28, 2008

de gemeente en de psychiatrische instelling

Op 11 april organiseren we een ontmoeting tussen bestuursleden van de gemeente Zoersel en de gemeente Evergem. Katryn Schryvers, burgemeester van Zoersel, is zeer begaan met de bewoners en patiënten van het psychiatrisch centrum Bethanië. Ook in de gemeente Evergem is er veel aandacht voor een goede samenwerking tussen gemeente en psychiatrische instelling.

Katrien Schryvers zal een korte uiteenzetting geven over de manier waarop de samenwerking is tot stand gekomen. De instelling was eerst en het dorp is er achteraf rond gegroeid. Dit alleen al zorgt voor een speciale verstandhouding. Een aantal gemeentediensten moet verhuizen en zal binnenkort onderdak vinden in gebouwen die op het terrein van de instelling staan. Eén van de ideeën van burgemeester Schryvers is het installeren van een peterschap voor psychiatrische patiënten door verenigingen van de gemeente. Hierbij zouden verenigingen er zich op toeleggen om extra laagdrempelig te functioneren voor een psychiatrische patiënt, om daardoor de kansen op reïntegratie te verbeteren.

Voor de gemeente Evergem zullen schepen Johan Van Hove en schepen Filip Lehoucq aanwezig zijn en onder voorbehoud schepen Joke Schauvliege. Wijkagent Geert Martens komt uitleg geven over zijn werk. We voorzien vooral mogelijkheid tot uitwisselen van ideeën en discussie.

Deze bijeenkomst gaat door in het gemeentehuis te Evergem om 10.30u. Wil U aanwezig zijn? Geef dan een seintje via tel 09/358.05.24

Geen opmerkingen: