vrijdag, april 11, 2008

De zorgende gemeente

Deze ochtend werden we om 10.30u op het gemeentehuis van Evergem verwelkomd door burgemeester De Wispelaere en zijn schepenen Johan Van Hove, Arsène Acke, Joke Schauvliege, Arsène Martens en Filip Lehoucq. Centrale gast was burgemeester van Zoersel Katrien Schryvers. Ze vertelde over de manier waarop de gemeente Zoersel inspanningen doet om het samenleven te optimaliseren tussen patiënten, expatiënten en inwoners van de gemeente Zoersel. Ook de wijkagent uit de buurt van de instelling was meegekomen.


Zoersel heeft vooral aandacht voor preventie van eventuele problemen. De burgemeester gaf aan dat het samenleven vaak een wankel evenwicht dat blijvende aandacht vergt.
Alle mensen die aan de gemeente werken, dus ondermeer mensen van de gemeenteraad, mensen die in het OCMW werken, alle medewerkers van de sportraad en de cultuurrraad, kregen infosessies over psychiatrie en psychiatrische ziektebeelden. Vanuit deze informatie ontstaat er een beter begrip tegenover psychiatrische patiënten maar ook tegenover bepaalde maatregelen wat betreft psychiatrische patiënten; bvb het niet verlengen van een gedwongen opname.

Wat me vooral bijbleef was een initiatief waarbij de gemeente lokalen voorziet waar ex-patiënten terecht kunnen en waarbij de begeleiding nog een deel gebeurt door personeel van de instelling. Op die manier kunnen ex-patiënten in de gemeente zelf ondersteuning krijgen zonder dat ze daarom in de instelling zelf moeten aankloppen. De begeleiding vanuit de instelling verzekert een vorm van continuïteit en kan een signaalfunctie hebben. Het zijn de mensen die de ex-patiënten goed kennen die ook weten wanneer iemand bvb terug psychotisch dreigt te worden. Dit project heet Kameleon. De financiering van de lokalen, ondermeer ook verwarming gebeurt door de gemeente, met subsidie van de provincie. Doorheen het hele verhaal van de burgemeester valt immers een bijzondere aandacht voor ex-patiënten op. Het zijn mensen die weinig sociale contacten hebben, en door hun verblijf in de instelling een aantal sociale contacten uitbouwen in de gemeente en daarom ook graag in de gemeente blijven. Dit is echter een vrij kwetsbare groep, vandaar de grote aandacht voor deze mensen, niet alleen vanuit de instelling maar ook vanuit de gemeente zelf.

De burgemeester legt verder nog de nadruk op de mentaliteit van de inwoners van Zoersel. Deze staan vrij positief tegenover patënten van de instelling. Men hoeft echter niet alles te nemen van een patiënt juist omdat hij patiënt is. Het is goed om toch te blijven aangeven van wat aanvaardbaar gedrag is.

Een aantal gelijklopende punten met de werking van onze instelling is het bestaan van een meldpunt en een regelmatig overleg tussen burgers, instelling en politie.

Mevr. Schryvers geeft toe dat er ook in Zoersel wel eens problemen waren maar volgens haar is het allerbelangrijkste contact tussen de verschillende partijen zodat mensen elkaar leren kennen. Een grote droom van haar blijft het zoeken naar manieren om patiënten en ex-patiënten tewerk te stellen, bvb in de groendienst. Dit blijft een moeilijke oefening omdat psychiatrische patiënten toch vaak last hebben van stemmingswisselingen waardoor ze de ene dag perfect in staat zijn een taak te vervullen, maar de volgende dag dan weer niet.

Geen opmerkingen: