zondag, juni 03, 2007

Tentoonstelling Museum Dr.Guislain

Isolatie en Fantasie" en "Schets of Schim"

Het is altijd weer uitkijken naar nieuwe tentoonstellingen in het Dr. Guislain-museum. Outsiderart is een steeds terugkerend element bij ieder evenement daar en de kwaliteit is steeds hoog.
Tot en met 14 oktober 2007 lopen er twee tentoonstellingen: Schets of Schim (over architectuur en intuiïtie) en Isolatie en Fantasie (de Morgenthalercollectie uit Bern). Het is pas voor het eerst dat er in België werk uit die collectie te zien is. Het is de derde tentoonstelling die georganiseerd wordt met werk uit deze collectie en net als de twee vorige werd alles thematisch gerangschikt zoals "dingen" en "mensen" met een aantal onderverdelingen. En ik moet zeggen dat het in vergelijking met bvb de Prinzhorncollectie ietwat tegenvalt. Er is natuurlijk wel het werk van Wölfli waarvan hier één werkje te zien is, de rest is enkel leuk en weinig origineel. Veel van de tekeningen zijn nagetekend van foto's of doorgetekend. Niet dat dit minder interessant zou zijn, maar er werd vooral gepoogd alles realistisch uit te beelden. Eén uitschieter is "Wachtzaal in Waldau" van Kropf Léon Alphonse (papier en potlood, 36 x 45cm).

Een veel interessantere tentoonstelling is "Schets of Schim". Het is een tentoonstelling over het intuïtieve, irrationele en onbewuste in de architectuur. Je ziet er tekeningen en maquettes van outsiderkunstenaars naast die van architecten. Het is een tentoonstelling over het fascinerende en quasi ongrijpbare moment van de creatie. Je ziet er werk van ACM en Vindall. Een aanrader van deze laatste is het werk "De bibliotheek" dat zich in een zaal boven deze tentoonstelling bevindt.
Je wordt in deze tentoonstelling vooral getroffen door de maquettes van Stefan Häffner. (zie hieronder). In "Die Zukunfstadt" (2001-2005) bouwt hij gebouwen uit Frankfurt op schaal na in karton en hout. Vooral als je er met je neus gaat op zitten en naar binnen kijkt overvalt je het poëtische van zijn werk. De kamertjes zijn verlicht en in karton zijn stoeltjes, tafeltjes, computertjes aangebracht.

Geen opmerkingen: