donderdag, juni 07, 2007

Overlegplatform op stap...

De vergadering gisteren ging door in het politiekantoor te Evergem. We werden ontvangen door Geert Martens (wijkagent) en Commissaris De Smet (verantwoordelijke interventiedienst). Aan het eind van de bijeenkomst kregen alle deelnemers: buurtbewoners en personeelsleden van het psychiatrisch centrum, een verhelderende uitleg rond de politiewerking. Wat me vooral bijbleef is dat er zoveel verschillende functies zijn binnen het politiekorps. Ook de term "gemeenschapspolitie" werd beklemtoond. De politie als onderdeel van andere groepen in de maatschappij waarbij het belangrijk is dat deze samenwerken. "Netwerk" is een term die niet alleen voorkomt in het werk met psychiatrische patiënten.

Het lijkt ons een goed idee om af en toe de vergadering op een andere locatie te laten plaatsvinden. Misschien trekken we daardoor nog meerdere buurtbewoners om deel te nemen.

Geen opmerkingen: