maandag, januari 20, 2014

Naar een gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg

Vier dagen over gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg, met ook speciaal aandacht voor Kwartiermaken. Een organisatie van Arteveldehogeschool

De recente ontwikkelingen opgestart vanuit artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen bieden voor personen werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg heel wat nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Uiteraard roepen deze nieuwe ontwikkelingen ook vragen en bedenkingen op. Tijdens deze vierdaagse vorming wordt er uitgebreid stil gestaan bij deze mogelijkheden, uitdagingen en kritische vragen.

Geen opmerkingen: