woensdag, juli 13, 2011

overlegplatform op 31 augustus

Op woensdag 31 augustus is U als inwoner van Sleidinge (Evergem) welkom voor een speciale bijeenkomst van het Overlegplatform. Er zal een uiteenzetting gegeven worden door Rik Rigolle (directeur patiëntenzorg) over de vermaatschappelijking van de psychiatrie. Er zijn een aantal veranderingen op komst die de integratie van patiënten en ex-patiënten zouden moeten verbeteren. Een opname in een instelling kan misschien voorkomen worden door een betere thuiszorg. Opnames zijn minder vanzelfsprekend.

Patiënten, ex-patiënten maar ook familieleden worden betrokken in dit
hele proces. Op de bijeenkomst in augustus laten we hen dan ook zelf aan het woord. Het woord ervaringsdeskundige wordt niet langer meer alleen gebruikt als het over armoede gaat. Ook van patiënten kunnen we leren waar de moeilijkheden schuilen bij de reïntegratie. Ze hebben het over hun ervaringen op vlak van wonen, werk en vrije tijd.

Op de bijeenkomst van 31 augustus is het de bedoeling dat buurtbewoners, personeelsleden maar ook patiënten en ex-patiënten met elkaar in gesprek gaan. We kunnen rekenen op de aanwezigheid van patiënten en ex-patiënten uit de werkgroep ervaringsdelen. (zie kader) We hopen op deze manier te kunnen werken rond oordelen en vooroordelen die de integratie kunnen bevorderen of in de weg staan. Er zullen ook kunstwerken van patiënten te zien zijn en U kan er proeven van
door hen gemaakt gebak. Kortom het zou een aangename en leerrijke ontmoeting kunnen worden. Na de bijeenkomst is er mogelijkheid tot informeel contact bij een drankje in de cafetaria van de instelling

Geen opmerkingen: