woensdag, juli 13, 2011

overlegplatform 31 augustus (deel 2)

Voor de bijeenkomst van 31 augustus zijn we blij beroep te kunnen doen op de werkgroep ervaringsdelen ( Aanloophuis Poco Loco. Deze werkgroep ontstond in 2008. Verschillende bezoekers van het Aanloophuis wilden iets doen met hun ervaringen in de Geestelijke Gezondheidszorg. Na verschillende binnen – en buitenlandse bezoeken werd er voor het uitwerken van de levensverhalen gekozen. Aan de hand van hun levensverhaal en hun ervaring in de geestelijke gezondheidszorg willen de leden van de werkgroep vorming en voorlichting geven. Dit vooral aan scholen en professionelen. Vanuit hun eigen invalshoek belichten zij psychische en emotionele problemen.
Anderzijds wordt er op beleidsniveau gewerkt. Ervaringsdeskundigen gaan mee nadenken over de huidige trends in de zorgvernieuwing en vermaatschappelijking van de zorg. Ze brengen hun expertise in op de verschillende overlegmomenten om zo de zorg meer op maat van de patiënt te maken.

Geen opmerkingen: