dinsdag, mei 22, 2007

Deze ochtend...

Deze ochtend kwam een reporter van AVS langs. Zijn oorspronkelijk plan was het maken van een videoreportage rond de "frituurmoorden" in juni 2004 waarbij een ex-patiënt van de psychiatrische instelling twee mensen doodschoot in de frituur rechtover de instelling.

Het interview deze ochtend duurde een uur en er zal slechts een tweetal minuten van gebruikt worden. De reporter vertelde me dat hij uiteindelijk zijn doel van de reportage had gewijzigd. Naarmate hij meer mensen sprak en interviewde kwam hij tot de vaststelling dat de buurtwerking van onze instelling een zeer positief resultaat heeft gekend. Hij voelde dat buurt en instelling naar elkaar toe waren gegroeid en dat er enthousiasme was ontstaan voor het project.

Zijn reportage zal een ander verhaal kennen: het zal gaan over de evolutie van de verhouding tussen instelling en buurt. Hij ondervond dat de oorspronkelijke vijandige houding uitgegroeid is tot een hechte samenwerking.

Het is nog niet zeker dat de reportage ook effectief zal worden uitgezonden en dan nog zal het ten vroegste voor september zijn.

Geen opmerkingen: