woensdag, april 25, 2007

Schets of schim

Over intuïtie en architectuur

In het museum Dr. Guislain kan U kijken naar architectonische en stedenbouwkundige constructies, die verschijnen in tekeningen en maquettes van outsiderkunstenaars, gepresenteerd naast schetsen van internationale architecten.
Het betreft de eerste tekeningen van ontwerpers die de krijtlijnen vastleggen van een gebouw of plek. Ze getuigen ook van de drang om greep te krijgen op de menselijke omgeving en de structuur van de ruimte.
De tekeningen tonen onmiskenbaar het onderbewuste en het irrationele dat gepaard gaat met creatie.

De tentoonstelling loopt van 21 april tot 30 september 2007

Geen opmerkingen: