vrijdag, april 27, 2007

Gratis sekscheques

Onze reporter Tony kreeg antwoord van burgemeester Ludwig Vandenhove. Hieronder kan U de brief lezen

Geachte heer,
Beste Tony,

In verband met Uw concrete vraag naar de doelgroep van de 'gratis sekscheques' ben ik van mening dat de doelgroep in eerste instantie uit gehandicapten (zoweel mentaal als fysiek) bestaat, maar dat voor die groep een goede ondersteuning op dit vlak mogelijk is via allerhande instellingen en diensten, waar de betrokkenen al of niet verblijven of regelmatig contact mee hebben.

Daarnaast mag de groep van 'personen met een vervangingsinkomen' niet vergeten worden in deze materie. Gezien zij niet of minder systematisch opgevangen worden in erkende instellingen, is de rol van het OCMW-bestuur van groot belang.

Het gevraagde (kantoor)adres van senator en partijgenoot Staf Nimmegeers is xxxxxxx

Verder ben ik steeds ter beschikking voor overleg of voor het verstrekken van bijkomende informatie aangaande hogervermeld onderwerp.

met vriendelijke groeten,


Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden - senator

Geen opmerkingen: