dinsdag, juni 02, 2015

werken met de buurt....

Ik was deze avond best trots op de manier waarop buurtbewoners van de psychiatrische instelling mee komen praten over de relatie tussen de buurt en de instelling. 
Eén van de punten op de agenda deze avond is dat de frituur tegenover de instelling, de plaats waar 11 jaar geleden een ex-patiënt twee buurtbewoners doodschoot, hopelijk binnenkort zal worden afgebroken. We voorzien, samen met het gemeentebestuur, dat we net deze plaats een bestemming kunnen geven als ontmoetingsplaats tussen patiënten en buurtbewoners. Eén voorstel is om op die plaats een kiosk met zitbanken te laten bouwen. Kiosk is immers de naam voor onze groep (hulpverleners, patiënten en buurtbewoners) die bijeen komt om integratie-projecten voor de buurt te organiseren, Er komen een aantal bevragingen en overlegmomenten om de buurt en de instelling heel veel inspraak te geven in hoe die plaats er in de toekomst zal uitzien. Het wordt onze plaats, die van iedereen die het goed voorheeft met goed samenleven, dus ook met de burgers die uit de psychiatrie komen

1 opmerking:

Wat een prachtig idee: een monument om te gedenken èn de toekomst inclusief vorm te geven. zei

Wat een prachtig idee: een monument om te gedenken èn de toekomst inclusief vorm te geven.