maandag, december 02, 2013

Film en psychiatrie: Javier Tellez in het SMAK (Gent)

Eén van de meest indrukwekkende films van Javier Tellez SMAK Gent is toch wel de video-installatie ‘La Passion de Jeanne d’Arc’ (2004). Je zit in een zaal, op het scherm aan je linkerkant kan je getuigenissen zien van 12 patiënten van het psychiatrisch ziekenhuis Rozelle in Sydney. Sommige doen dit onder de vorm van aangrijpende liederen. Terwijl je op het scherm aan je rechterkant de stomme film La Passion de Jeanne d'Arc (1928) van Carl Theodor Dreyer kan volgen. De getuigenissen van het linkerscherm worden in die zin een soundtrack van de film op het rechter scherm. De tussenbordjes met tekst in de film rechts zijn dan ook nog eens vervangen door andere tekstbordjes en dit wordt aldus een ander verhaal. Een patiënte die denkt Jeanne d'Arc te zijn wordt gedwongen opgenomen. Ze moet ondertekenen dat ze bereid is zich te schikken naar de behandeling. De geestelijken die haar in de oorspronkelijke film als ketter beschouwen zijn door de nieuwe tussenbordjes de psychiaters die haar willen overtuigen dat ze ziek is. De patiënte die meent dat ze Jeanne d'Arc is verlangt tot op het eind naar haar vrijheid. Mooi als net op dat moment op het scherm aan de linkerkant iemand zingt dat men haar personage of haar alias niet mag afnemen, omdat ze dit personage nodig heeft. Tellez blijft doorheen de hele tentoonstelling trouwens patiënten verbinden aan personages. Immers iemand anders spelen, een andere rol aannemen kan heel bevrijdend werken...

Geen opmerkingen: