dinsdag, februari 26, 2013

Steven Gillis (straathoekwerk Gent)

Vandaag was Steven Gillis (straathoekwerk Gent) op bezoek bij ons in de Cardijnwijk. Een 15-tal aanwezigen, waaronder (ex-) psychiatrische patiënten, ervaringsdeskundige, personeelsleden, wijkagent en buurtbewoners, luisterden en stelden vragen.
Steven Gillis: "De mensen waar we mee werken vinden nog weinig aansluiting met de maatschappij en met de diensten die door deze maatschappij worden aangeboden. Dat is het gemeenschappelijke in onze doelgroep. Het zijn zeer éénzame mensen die het gevoel hebben dat alles ook zonder hen makkelijk doorgaat. Daaronder zijn ook veel mensen met een psychiatrische problematiek. Ik denk dat één op drie van de mensen waar we mee werken een psychische problemen hebben of een psychiatrische problematiek. We werken veel met dak- en thuislozen en die ondervinden daardoor ook psychische problemen. Het is niet meer uit te maken wat oorzaak en gevolg is en dat is ook niet belangrijk. Veel van hen hebben ook justitiële problemen en zijn ook verslaafd aan alcohol en/of drugs. Door die overlapping werken we niet meer met aparte doelgroepen."


Ook Steven Gillis is gastspreker op de studiedag rond "kwartier maken" op dinsdag 7 mei 2013 in de Centrale (Gent)


Geen opmerkingen: