woensdag, mei 30, 2012

Uilenspiegel organiseert...

De patiëntenorganisatie Uilenspiegel organiseert op zaterdag 2 juni van 14.00u tot 16.30u een stuurgroepbijeenkomst. Daarin wordt ondermeer de madpride van 2013 voorbereid. De madpride wordt georganiseerd door een internationale beweging van mensen die “geestelijk anders, kwetsbaar maar strijdvaardig” zijn. Het is is een vreedzame publieksmanifestatie van gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg die opkomen voor hun rechten, met ruggesteun van wie solidair met hen is (hulpverleners, familie, vrienden, collega’s, bevriende organisaties, ...); De optocht heeft tot doel de maatschappij te sensibiliseren en is voor diversiteit en tegen iedere vorm van discriminatie.
Wil U ondermeer dit mee voorbereiden dan bent u volgende zaterdag welkom op Hoveniersstraat 45 te Molenbeek