zaterdag, november 12, 2011

Dakloze, stinkende, geesteszieke...

In De Standaard Weekblad kan U vandaag een reactie lezen op een artikel van Kristof Hoefkens. De man had vorige week in hetzelfde weekblad een poging gedaan om een onderscheid te maken tussen zwervers. Hij nam het op voor de niet-psychiatrische patiënten in deze groep. De anderen noemde hij ondermeer "dakloze, stinkende, geesteszieke, schurftige oude mannen die al hun problemen aan zichzelf te wijten hebben"...

De reactie van Professor Guido Pieters, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie luidt ondermeer: stigmatisering van mensen met mentale stoornissen is een complex samenspel van gebrekkige kennis, negatieve vooroordelen en discriminerend gedrag op vlak van wonen, tewerkstelling en gezondheidszorg. Ondanks hoopgevende Te Gek-activiteiten op Canvas en in De Standaard blijft er nog veel werk aan de winkel".

Geen opmerkingen: