woensdag, februari 27, 2008

Het Overlegplatform

In het Volk en het Nieuwsblad kan U op de regio-pagina een artikel lezen over onze werking met de buurt.

Het artikel kadert in een reeks over het verenigingsleven in Vlaanderen. U kan het artikel hieronderlezen.

'Veel patiënten willen in Sleidinge blijven wonen'
Actiegroep tegen instelling wordt motor achter integratie

EVERGEM - Buurtcomité Sleidinge zet zich in voor de reïntegratie van psychiatrische patiënten in de maatschappij, maar ooit ontstond de vereniging als actiegroep tegen de psychiatrische instelling in de buurt.

Sleidinge, deelgemeente van Evergem, werd bijna vier jaar geleden opgeschrikt door een daad van geweld van een ex-patiënt van het psychiatrisch centrum. De buurt kwam in opstand en verenigde de krachten in Buurtcomité Sleidinge. Dat sloot zich aan bij het Overlegplatform dat de instelling oprichtte. Dat fungeerde in de beginfase als drukkingsgroep om maatregelen te eisen zodat zinloos geweld in de toekomst vermeden zou worden.

'Nu, zoveel jaren later, is de actiegroep, naast Onderlinge Hulp Sleidinge, Okra en het Rode Kruis, geëvolueerd naar de stuwende kracht binnen het Overlegplatform PC Sleidinge (OPCS). Dat is er om de reïntegratie van psychiatrische patiënten in de maatschappij makkelijker te maken', zegt voorzitter van het Overlegplatform Peter Dierinck. Om de drie maanden komt het OPCS bijeen. Het OPCS bespreekt knelpunten en organiseert activiteiten voor buurtbewoners, patiënten en personeel. Zo was er in 2007 een huifkarrentocht en het jaarlijkse volksfeest Slenne Feest op de terreinen van PC Sleidinge, voor het overgrote deel georganiseerd door vrijwilligers van het Buurtcomité Sleidinge. Als kroon op werk ontving het OPCS in 2006 de Lily Reintegration Award en de daaraan verbonden geldprijs van 7.500 euro voor hun inspanningen voor de reïntegratie van psychiatrische patiënten.

'Dat zal in 2008 gespendeerd worden om de banden tussen Sleidinge en het psychiatrische centrum verder aan te halen', vertelt Peter Dierick. 'Het is de bedoeling om het magazine Kiosk verder uit te bouwen en van een oplage van 150 exemplaren naar 1.000 te evolueren. Het tijdschrift wordt voor een groot deel opgesteld door patiënten, beschrijft evenementen en staat vol interviews met patiënten en mensen uit de buurt. 'Bedoeling is om nog breder te gaan en ook nieuws over Sleidinge te brengen', zegt Peter. Daartoe zouden zuilen geplaatst worden bij de bakker, beenhouwer en dokter waar elke bezoeker gemakkelijk een exemplaar kan meenemen. Naast het organiseren van activiteiten, bekijkt het OPCS hoe problemen aangepakt kunnen worden. 'We hebben een meldpunt', zegt Peter. 'Een personeelslid van het centrum gaat dan ter plaatse om de situatie te bekijken.' Zo wordt steeds kort op de bal gespeeld. 'Onze eerstvolgende activiteit is een zwerfvuilactie op zaterdag 22 maart', meldt Peter. Patiënten, personeelsleden, buurtbewoners en sympathisanten worden uitgenodigd om in de omgeving van het psychiatrische centrum samen zwerfvuil op te ruimen. 'Materiaal zoals fluovestjes, handschoenen en vuilzakken worden door de gemeente beschikbaar gesteld', zegt Peter. 'Het OPCS heeft ook de bedoeling om samenwerking tussen verenigingen te stimuleren. Op Slenne Feest stellen de verenigingen zich voor met een demonstratiestand. Wanneer patiënten de instelling verlaten en zich in Sleidinge vestigen, worden ze gestimuleerd om zich aan te sluiten bij een vereniging. 'Sommige patiënten zijn het contact met familieleden of vrienden verloren en komen zo weer in een netwerk terecht', legt Peter uit.

Die stimulans zet hen ertoe aan om terug aan sport of sociale activiteiten te doen. 'Veel patiënten die hier langdurig verbleven hebben en bij de bakker, beenhouwer of op café gingen, hebben hier nieuwe, sociale contacten gelegd en willen echt wel in Sleidinge blijven wonen', concludeert Peter.

Geef jouw mening over het verenigingsleven in jouw gemeente op www.nieuwsblad.be/verenigingsleven Morgen: Aalter

Geen opmerkingen: