zondag, november 25, 2007

Pascal De Bock

Afgelopen vrijdag was de verantwoordelijke voor ontspanning van beschut wonen Domos bij ons te gast voor een interview van Kiosk.


Wie beschut woont in een huis van vzw Domos heeft de kans om deel te nemen aan activiteiten die georganiseerd worden door Pascal De Bock. Dit gebeurt onder de naam van Activiteitencentrum Toreken. Hij werkt sedert april dit jaar voor deze vereniging. In het verleden werkte hij ondermeer met allochtone jongeren. Pascal staat zeer open voor samenwerking, niet alleen in zijn onmiddellijke omgeving: het Toreken zal immers ook gebruikt worden door andere organisaties uit de buurt, maar ook met mensen uit de gezondheidssector. Zo kunnen er op dit moment patiënten vanuit onze kliniek meedoen aan de activiteiten. Pascal houdt ervan om samenwerkingen spontaan te laten opbloeien en pas dan na te gaan of die meer moeten gestructureerd worden. Mochten er te veel deelnemers komen uit andere organisaties dan moeten en nieuwe afspraken gemaakt worden. Zijn doelgroep blijft immers de bewoners van de huizen van Domos. Het gaat om 18 huizen en een zestigtal bewoners. Als we het programma bekijken dan zien we dat dit zeer gevariëerd is: Paard rijden, wafelenbak, badminton, film, zwemmen, hockey, tentoonstelling... De activiteiten gaan zowel door tijdens de week als tijdens het weekend. Niet alle activiteiten trekken veel volk, maar dat is geen noodzaak voor Pascal. Het gaat eerder over de kwaliteit dan de kwantiteit.

Interessant voor Uw agenda is de eindejaarsfuif op 12 december in het buurtcentrum Rabot (JozefII-straat, Gent), met Dj en Kioskmedewerker Robert (en Pierke). Al de geplande activiteiten kan U terug vinden in het krantje van vzw Domos. Er zijn al min of meer afspraken dat hun reporters kunnen langskomen voor een stage op de redactie vanKiosk.

Geen opmerkingen: