dinsdag, november 20, 2007

Beginnende studenten verpleegkunde hebben vaak negatief beeld Geestelijke Gezondheidszorg

Hoe het in België is weten we niet precies maar Nederlands onderzoek liet uitschijnen dat studenten HBO-Verpleegkunde bij aanvang van hun studie vaak negatieve, stereotiepe beelden hebben over de GGZ en over patiënten. Hierdoor kiezen maar weinigen van hen voor de psychiatrische sector.

Dat blijkt uit onderzoek onder eerstejaars HBO-V studenten, beschreven in het novembernummer van het Maandblad Geestelijke Volksgezondheid (MGv).

Uit het onderzoek blijkt dat studenten Verpleegkunde flink wat vooroordelen hebben over de psychiatrie en haar cliënten. Zelfs studenten die in hun privéleven ervaring hebben met psychiatrische cliënten zijn daardoor niet toleranter of positiever ten opzicht van de groep.

Studenten associëren psychiatrische cliënten met agressie en onberekenbaar gedrag. Tegelijk blijkt dat ze nauwelijks kennis hebben van psychiatrische ziektebeelden. Zo gaan ze er vanuit dat mensen die zijn opgenomen in een GGZ-instelling niet in staat zijn om een normaal leven te leiden, leggen ze de verantwoordelijkheid voor de stoornis bij de cliënt zelf (vooral waar het gaat om verslaving en depressie) en vinden ze dat cliënten niet genoeg hun best doen om uit de problemen te raken. Het gevoel van ongeduld en onmacht dat dit bij hen oproept, maakt dat ze liever in een ‘gewoon’ ziekenhuis gaan werken dan in de GGZ.

Weinig verpleegkundigen–in-opleiding kiezen voor de GGZ. Het aantal cliënten neemt echter toe, zodat de behoefte aan geschoold personeel steeds groter wordt. De onderzoekers pleiten voor het verbeteren van de beeldvorming over de GGZ en voor het beter voorlichten en begeleiden van studenten.

(Bron: Trimbos-instituut)

Geen opmerkingen: