zaterdag, november 16, 2013

Eigen kracht en recht op zorg

Ik wou graag nog eens terugkomen op de termen zoals "eigen kracht". (zie ook bericht van 12 november). Het mag geen ideologie waarbij iedereen nu zou gewezen worden op zijn eigen kracht en dus geen hulp meer mag of kan vragen. Met "eigen kracht" wordt bedoeld dat je als hulpverlener iemand helpt zoeken naar wat hij op eigen kracht kan en waar hij hulp nodig heeft. 
Er zit een gevaar in dat het "eigen kracht"-denken vanuit politiek oogpunt wordt gerecupereerd om besparingen door te voeren in de hulpverlening. Dit blijkt op dit moment wel het geval te worden in Nederland. Het recht op zorg wordt vanuit dit "eigen kracht"-denken ondermijnd. Het kan niet de bedoeling zijn dat het herstel-denken dat net ook in Nederland heel sterk werd ontwikkeld misbruikt wordt om besparingen door te voeren. Het lijkt me alsof hulpverleners dan weer moeten gaan Kwartiermaken bij de overheden om de gepaste hulp en ondersteuning te blijven voorzien voor hen die kwetsbaar zijn.
Kijk maar naar de reportage vanaf tijdstip 24:48. met onder meer een tussenkomst van Andries Baart (presentie)Geen opmerkingen: