donderdag, mei 09, 2013

festival lof der zichtbaarheid in Utrecht (Kwartiermaken)


De Vlaamse filosoof Rudi Visker wijst er in zijn boek Lof der zichtbaarheid (2007) op hoe betekenisvol het voor mensen in de marge is om in de openbaarheid te treden. Artistieke producties bieden mensen in kwetsbare posities een mooie kans om zich te laten zien en niet binnen te blijven 'omdat buiten zeer doet'. De podiumkunstenaars nuanceren met hun optreden de vaak negatieve beeldvorming rond anders-zijn en agenderen daarmee tegelijkertijd het verlangen om mee te doen en erbij te horen.
meer over het Symposium en festival "Lof der zichtbaarheid" in Utrecht op 14 juni leest U hier

Geen opmerkingen: