maandag, maart 08, 2010

Zigzag in St.-Niklaas

Een tijdje geleden hadden we een gesprek met medewerkers van Zig Zag. Dit is een ontmoetingsplaats binnen de geestelijke gezondheidszorg en die bevindt zich in St.-Niklaas.
Mensen ontmoeten elkaar in een gezellige sfeer, heel ongedwongen, heel laagdrempelig. Iedereen kan er binnen en buiten tijdens de openingsuren van het praatcafé en dit zonder afspraak of intake gesprekken. Het is dus heel vrijblijvend. De bezoekers zijn mensen die nog in opname zijn ofwel in nabehandeling. Ook heel wat mensen uit beschut wonen komen er naartoe en dit is eigenlijk de grootste groep. Mensen die zelfstandig wonen en/of vroeger in opname waren komen er ook naar toe. Het is een heel gemengd publiek.


Hoe ziet jullie werking er uit?
De werking van kan je eigenlijk opsplitsen in drie grote delen. Enerzijds hebben wij ons alcoholvrij praatcafé en is zes keer in de week open. Dan de dinsdag en zaterdagnamiddagen zijn we open en doen we allerhande activiteiten zoals wafels bakken enz… in dat opzicht valt ver hier wel altijd iets mee te pikken. Dat is een deel van onze werking. Daarnaast organiseren wij ook nog vrijetijds en vormingsactiviteiten. Dat is dan niet altijd binnen de openingsuren. Dat gaat van daguitstappen, tentoonstellingen, bezoek aan musea., pretparken, toneelvoorstellingen. Iedere week ziet het er anders uit op dat vlak. We werken zowat op ideeën van klanten. Het derde deel van onze werking is dan eigenlijk het vrijwilligers werk.

Hoeveel mensen werken er bij ZigZag?
We werken met twee en een half vaste beroepskrachten. Ikzelf met mijn collega Ronny en een coördinator. Dat is te weinig om dit te kunnen runnen. We werken hier dan ook met een vijfendertigtal vrijwilligers. Zowel in de bediening van het praatcafé en in de administratie. We hebben een redactie die bijeenkomt om de artikels in ons krantje te zetten.Er is ook een ledenraad die elke maand bijeenkomt. Mensen kunnen hier lid worden en worden dan opgeroepen om ideeën te wisselen.

Geen opmerkingen: